Przetargi

Warszawa 31.08.2015

Firma PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA informuje, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym na zakup serwera w związku z projektem unijnym w ramach działania 8.2 UDA.POIG.08.02.00-14-476/14-00 dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez EDEL-GROUP  Marcin Edelszejn.

Załącznik

 

Warszawa 21.08.2015

Firma PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. W związku z powyższym firma PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest serwer.

Załącznik

 

 

Warszawa 22.06.2015

Firma PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA  informuje, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym na wdrożenie systemu B2B w związku z projektem unijnym w ramach działania 8.2 POIG UDA-POIG.08.02.00-14-476/14-00 dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez ENCO GREEN HOLDINGS LIMITED.

Załącznik

 

Warszawa 08.06.2015

Firma PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.
Tytuł projektu: Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności sprzedaży sprzętu wędkarskiego dzięki wdrożeniu systemu B2B.
Nr Wniosku: UDA-POIG.08.02.00-14-476/14

W związku z powyższym firma PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA ogłasza rozpoczęcie
postępowania konkursowego na kompleksowe wdrożenie systemu B2B.

Szczegóły znajdują się w pliku poniżej:

Przetarg na system B2B

Załącznik do przetargu

 

Warszawa 06.03.2015

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Firma PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA informuje, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym na wdrożenie systemu B2B w związku z projektem unijnym w ramach działania 8.2 POIG UDA-POIG.08.02.00-14-476/14-00dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez MAR-COM Marek Parzonko.

Wynik postępowania ofertowego na system B2B

Warszawa 25.02.2015

Firma PLECIONA.PL informuje, iż w związku z niesatysfakcjonującą liczbą otrzymanych ofert, wydłuża termin składania ofert do dnia 04.03.2015 r. do godziny 12:00.


1. Zapis:
„Termin składania ofert do dnia: 25.02.2015 do godziny 12:00”


zastępuje się zapisem:


„Termin składania ofert do dnia: 04.03.2015 do godziny 12:00”

2. Zapis:
„Nie otwierać przed dniem 25.02.2015 godz. 12.00”


zastępuje się zapisem:


„Nie otwierać przed dniem 04.03.2015 godz. 12.00”

3. Zapis:
„Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz w miejscu prowadzenia działalności Zamawiającego dnia 27.02.2015 do godziny 16:00”


zastępuje się zapisem:


„Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz w miejscu prowadzenia działalności Zamawiającego dnia 06.03.2015 do godziny 16:00”

Przedłużenie przetargu na system B2B

 

Warszawa 20.02.2015

Firma PLECIONA.PL informuje, iż w związku z niesatysfakcjonującą liczbą otrzymanych ofert, wydłuża termin składania ofert do dnia 25.02.2015 r. do godziny 12:00.

1. Zapis:

Termin składania ofert do dnia: 20.02.2015 do godziny 12:00

zastępuje się zapisem:

Termin składania ofert do dnia: 25.02.2015 do godziny 12:00

 

2. Zapis:

Nie otwierać przed dniem 20.02.2015 godz. 12.00

zastępuje się zapisem:

Nie otwierać przed dniem 25.02.2015 godz. 12.00”

 

3. Zapis:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz w miejscu prowadzenia działalności Zamawiającego dnia 24.02.2015 do godziny 16:00”

zastępuje się zapisem:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz w miejscu prowadzenia działalności Zamawiającego dnia 27.02.2015 do godziny 16:00”

Przedłużenie przetargu na system B2B

 

Warszawa 10.02.2015

Firma PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.
Tytuł projektu: Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności sprzedaży sprzętu wędkarskiego dzięki wdrożeniu systemu B2B.
Nr Wniosku: WND-POIG.08.02.00-14-476/14

W związku z powyższym firma PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA ogłasza rozpoczęcie
postępowania konkursowego na kompleksowe wdrożenie systemu B2B.

Szczegóły znajdują się w pliku poniżej:

Przetarg na system B2B

Załącznik do przetargu

 

Warszawa 16.01.2015

Informacja o wyniku postępowania ofertowego znajduje się w poniższym załączniku:

Analiza przygotowawcza - wynik

 

Warszawa 05.01.2015

Przedłużenie terminu składania ofert cenowych na analizę przygotowawczą:

Analiza przygotowawcza - przedłużenie

 

Warszawa 26.11.2014

Informacja o wyniku postępowania ofertowego znajduje się w poniższym załączniku:

Wyniki postępowania ofertowego - korekta

 

Warszawa 20.11.2014

Przedłużenie terminu składania ofert cenowych na modyfikacje strony w ramach projektu UDA -POIG.08.02.00-14-476/14-00, szczegóły w załączniku poniżej:

Przedłużenie przetargu na modyfikację strony

 

Warszawa 05.11.2014

Firma PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.
Tytuł projektu: Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności sprzedaży sprzętu wędkarskiego dzięki wdrożeniu systemu B2B.
Nr Wniosku: WND-POIG.08.02.00-14-476/14

W związku z powyższym firma PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA ogłasza rozpoczęcie
postępowania konkursowego na wykonanie modyfikacji strony internetowej:

Szczegóły znajdują się w pliku poniżej:

Przetarg na modyfikację strony

Sklep internetowy Shoper.pl