D'Fin

D-Frog

Salty Slugger

DS-35

Duckfin Shad

D'Tail

Duckfin Live

 

B-Shrimp

Grubin Shad

Duckfin Bug

Hydro Hand

Daiwa D-Frog 6cm Black Poison Daiwa D-Frog 6cm Black Poison
34,50 zł
Dostępność
dostępny
Daiwa D-popper Frog 6.5cm albino Daiwa D-popper Frog 6.5cm albino
30,00 zł

Długość: 6,5cm
Waga: 14g

Dostępność
dostępny
Daiwa D-popper Frog 6.5cm black poison Daiwa D-popper Frog 6.5cm black poison
30,00 zł

Długość: 6,5cm
Waga: 14g

Dostępność
dostępny
Daiwa D-popper Frog 6.5cm green-t Daiwa D-popper Frog 6.5cm green-t
30,00 zł

Długość: 6,5cm
Waga: 14g

Dostępność
niedostępny
Daiwa D-popper Frog 6.5cm mad brown Daiwa D-popper Frog 6.5cm mad brown
30,00 zł

Długość: 6,5cm
Waga: 14g

Dostępność
dostępny
Daiwa D-popper Frog 6.5cm yellow toad Daiwa D-popper Frog 6.5cm yellow toad
34,50 zł

Długość: 6,5cm
Waga: 14g

Dostępność
dostępny
Daiwa Duckfin Live 10cm auy 3szt Daiwa Duckfin Live 10cm auy 3szt
30,00 zł
Dostępność
dostępny
Daiwa Duckfin Live 10cm bleak 3szt Daiwa Duckfin Live 10cm bleak 3szt
30,00 zł
Dostępność
dostępny
Daiwa Duckfin Live 10cm gudgeon 3szt Daiwa Duckfin Live 10cm gudgeon 3szt
30,00 zł
Dostępność
dostępny
Daiwa Duckfin Live 10cm lemon pearl 3szt Daiwa Duckfin Live 10cm lemon pearl 3szt
25,00 zł
Dostępność
dostępny
Daiwa Duckfin Live 10cm mahi-mahi 3szt Daiwa Duckfin Live 10cm mahi-mahi 3szt
25,00 zł
Dostępność
dostępny
Daiwa Duckfin Live 10cm orange/pearl 3szt Daiwa Duckfin Live 10cm orange/pearl 3szt
25,00 zł
Dostępność
dostępny
Daiwa Duckfin Live 10cm purple ghost 3szt Daiwa Duckfin Live 10cm purple ghost 3szt
25,00 zł
Dostępność
dostępny
Daiwa Duckfin Live 10cm uv pearl 3szt Daiwa Duckfin Live 10cm uv pearl 3szt
30,00 zł
Dostępność
dostępny
Daiwa Duckfin Live 15cm ayu 2szt Daiwa Duckfin Live 15cm ayu 2szt
29,50 zł
Dostępność
dostępny
Daiwa Duckfin Live 15cm lemon pearl 2szt Daiwa Duckfin Live 15cm lemon pearl 2szt
29,50 zł
Dostępność
dostępny
Daiwa Duckfin Live 15cm Live Brown Trout 2szt Daiwa Duckfin Live 15cm Live Brown Trout 2szt
48,00 zł
Dostępność
dostępny
Daiwa Duckfin Live 15cm Live Perch 2szt Daiwa Duckfin Live 15cm Live Perch 2szt
41,00 zł
Dostępność
dostępny
Daiwa Duckfin Live 15cm Live Pike 2szt. Daiwa Duckfin Live 15cm Live Pike 2szt.
41,00 zł

Cena za 2 szt.

Dostępność
dostępny
Daiwa Duckfin Live 15cm Live Roach 2szt Daiwa Duckfin Live 15cm Live Roach 2szt
48,00 zł
Dostępność
dostępny

Sklep internetowy Shoper.pl